Omställningen Parisöverenskommelse

Omställning mot förnybar energi kommer att påverka stora delar av samhället. Alla från regering, länsstyrelser, kommuner till enskilda individer kommer att bli engagerade. Regeringarna enades om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen väl under 2 °C i förhållande till den förindustriella nivån och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C  Detta avspeglas i  senaste  IPCC SMHI 1,5 grader special rapport